bitloos paardrijden petra mensink PMC bitloos hoofdstel cursus les

Bitloos Paardrijden

Artikelen & blogs - Onderzoeken - Overig leesvoer


World Bitless Association - WBA

World Bitless Association

De World Bitless Association is een groep van trainers, ruiters, paardengedragsdeskundigen, paardenprofessionals en paardenliefhebbers die geÔnspireerd zijn om samen een gespecialiseerde, wereldwijde bitloze hippische organisatie te vormen die alle bitloze ruiters over de hele wereld vertegenwoordigt.
Wij streven er naar dat onze inzet en enthousiasme voor verandering zorgt in de paardenwereld en dat - naarmate ons ledenaantal groeit - onze stem voor het paard een kracht wordt waar men niet meer omheen kan.

WBA vertegenwoordigt recreatieruiters, wedstrijdruiters, trainers, gedragsdeskundigen en instructeurs die ethische en vooral ook bitloze training van het paard willen bevorderen in algehele acceptatie en populariteit.
Hierin wordt tevens meegenomen de manier van opleiden, trainen, rijden, huisvesting, omgang en verzorging van de paarden die tijdens wedstrijden en evenementen worden ingezet. Dit alles ten behoeve van het mentale en fysieke welbevinden van het paard.

WBA vertegenwoordiging Nederland en Vlaams-BelgiŽ

De WBA werkt wereldwijd samen met vertegenwoordigers. Ieder land heeft - of krijgt nog - een vertegenwoordiger.
Voor Nederland en (vooralsnog ook) Vlaams-BelgiŽ ben ik - Petra Mensink van Bitloos Paardrijden - de vertegenwoordiger van de WBA en de schakel tussen ruiters, organisaties en de WBA.
In deze mooie en belangrijke taak zal ik me ten volste inzetten om samen met jullie en de WBA de paarden een stem te geven, en te streven naar keuzevrijheid voor ruiter en paard, zodat iedereen bitloos kan deelnemen aan wedstrijden in iedere discipline en op ieder niveau.

De World Bitless Association heeft een Missie Verklaring en een LIMA verklaring.
Deze verklaringen zijn te vinden op de website van de WBA www.worldbitlessassociation.org.
Hieronder vind je de Nederlandse vertalingen.

Missie Verklaring van de WBA en de Why Not Bitless Campagne

WBA wil de normen voor paardentraining en paardenwelzijn verhogen door trainingsmethoden te promoten die gebaseerd zijn op degelijke wetenschap (leertheorie), mededogen en de naleving van de principes van LIMA*.
WBA wil de standaarden voor deelname aan wedstrijden verbeteren, zodat de regels met betrekking tot misbruik en ondeugdelijk en grof rijden worden aangescherpt en gehandhaafd.

De regels voor paardensport en wedstrijdevenementen zijn vastgesteld en worden beheerd door nationale en internationale paardensportorganisaties. Deze instanties bepalen welk harnachement en andere uitrustingen wel en niet zijn toegestaan tijdens de wedstrijden. De regels variŽren in de verschillende disciplines en niveaus. Momenteel verbieden de paardensportorganisaties het gebruik van bitloze hoofdstellen (met uitzondering van diverse discplines c.q. klassen in Nederland en Zuid Afrika). Wij zijn van mening dat de discriminatie tegen moderne bitloze hoofdstellen niet alleen oneerlijk is voor ruiters en paarden, maar ook ernstige welzijnsimplicaties hebben voor paarden die tijdens wedstrijden verplicht met een bit moeten worden bereden terwijl zij bitloos beter af zijn en daarom ook beter presteren zonder bit.

Het doel van de World Bitless Association en onze Why Not Bitless campagne is deze regels te laten veranderen, zodat ruiters die hun paard zonder bit willen rijden, dit kunnen doen in alle disciplnies en op alle niveaus van de competitie, naast de ruiters die hun paard met een bit rijden. Wij willen gelijkheid in de optoming.

Een belangrijk onderdeel van het wereldwijde werk om deze huidige situatie te verbeteren, is het uitreiken van Why Not Bitless rozetten aan ruiters die bitloos deelnemen aan paardensporten over de hele wereld. Deze ruiters zijn onze Bitloze Ambassadeurs en laten zien dat paarden perfect kunnen worden gereden zonder het gebruik van het bit.

WBA doelstellingen

 • Het bevorderen van paardvriendelijke, evidence-based training die voldoet aan de principes van LIMA* en leerprincipes, om stress, angst en pijn bij het paard te voorkomen en het welzijn van paarden te verbeteren.
 • Een eind maken aan de discriminatie van bitloze ruiters bij hippische evenementen.
 • Het bewerkstelligen dat bitloze ruiters kunnen deelnemen aan alle hippische evenementen en het gebruik van moderne, vriendelijke bitloze hoofdstellen, naast ruiters die met bit rijden, en dat zij gelijkwaardig worden beoordeeld.
 • Het verbeteren van het welzijn van de in gevangenschap levende paarden.*
 • Het stimuleren van contacten inzake een breed scala aan hippische activiteiten door het aanmoedigen van presentaties, discussies, publicaties en contacten onderhouden met relevante wetenschappelijke organisaties.
 • Advies geven aan overheden, internationale instanties, de industrie en welzijnsorganisaties voor paarden die betrokken zijn bij het gedrag, de opleiding en het welzijn van paarden en bij de wedstrijdreglementen.
 • Het publiek voorlichten over zaken die te maken hebben met ethische paardentraining en trainingsmiddelen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van bitten en bitloze hoofdstellen, om het welzijn van paarden te bevorderen.
 • Het publiceren van paardvriendelijke evenementen die aansluiten bij het nastreven van onze gestelde doelen.
 • Het bieden van een internationaal forum waar ruiters kunnen communiceren en discussiŽren over (gedrags)wetenschappelijke onderzoeken, om de verbetering van het welzijn van het paard te ondersteunen.
 • Waar nodig het aanmoedigen om wetenschappelijke kennis toe te passen bij praktische problemen met betrekking tot de manier waarop paarden worden opgeleid, gereden, gehuisvest en verzorgd.
 • Het werven van fondsen om onze doelen na te streven.

*In gevangenschap levende paarden; deze uitdrukking betekent alle gedomesticeerde paarden waar mensen de controle hebben over hebben ten aanzien van hun welzijn, huisvesting en management van voeding, ongeacht hoe ze worden gehouden. Wij bedoelen geen wilde en verwilderde paarden.

WBA Initiatieven

 • Het bijhouden van een bronnenlijst van goedgekeurde beoefenaars die zich houden aan de principes van LIMA* en de leertheorie van het paard begrijpen en voorstaan.
 • Het ter beschikking stellen van educatief materiaal voor training van paarden en jurering van combinaties.
 • Het opzetten van een wereldwijde lijst van evenementen en shows die bitloos en paardvriendelijk zijn, waar leden hun voordeel mee kunnen doen wanneer zij bitloos willen deelnemen, naast de bitruiters. Ondersteuning, informatie en training bieden om verandering in perceptie en acceptatie van bitloze ruiters mogelijk te maken in de gehele paardensport.
 • Aanwezigheid van onderzoek en de publieke opinie voor paarden- en andere organisaties, ter ondersteuning van het bereiken van gelijkheid tussen bit- en bitloze combinaties.

WBA Beleid

 • WBA erkent dat, net zoals er regels bestaan inzake het rijden met verschilende soorten bitten tijdens wedstrijden, dezelfde regels van toepassing zijn op bitloze ruiters. WBA zal het gebruik van moderne bitloze hoofdstellen aanmoedigen waarvan het gebruik overeenkomt met de principes van LIMA*. We erkennen de noodzaak van verbetering in deze gevoelig liggende communicatie.
 • WBA zal fungeren als een geregistreerde non profit organisatie. Alle giften zullen worden ingezet ter bevordering van de doelen van WBA.
 • WBA zal het algemene bewustzijn van bitloze ruiters via diverse initiatieven vergroten, zoals door middel van de Why Not Bitless campagne: rozetten uitreiken aan Bitloze Ambassadeurs en Bitloze Helden projecten.
 • WBA zal de organisatie zijn voor verbinding binnen de internationale bitloze gemeenschap, die er naar streeft dat bitloze ruiters gelijke toegang krijgen tot alle hippische evenementen, voor een verbeterd paardenwelzijn.

LIMA

Met dank aan de International Association of Animal Behavior Consultants.
'LIMA' is een afkorting van 'least intrusive, minimally aversive', oftewel 'minst inwerkend, minimaal aversief'. LIMA bedoelt hiermee dat de minst inwerkende en minimaal aversieve trainingsmethoden en -middelen worden gebruikt die bijdragen aan het behalen van het doel van een training of gedragsverandering. LIMA-naleving vereist ook dat consulenten/trainers/instructeurs/eigenaren/ruiters voldoende geschoold en bekwaam zijn om ervoor te zorgen dat de minst ingrijpende en aversieve manier van rijden en trainen wordt gehanteerd.

LIMA rechtvaardigt het gebruik van straf niet en staat daarentegen voor andere effectieve conditionering en trainingsmethodes. Vrijwel altijd kan gewenste gedragsverandering worden verkregen door de focus te leggen op de leefomgeving van het dier, zijn fysieke en mentale welzijn en operante conditionering zoals positieve bekrachtiging, desensibilisatie en cognitief leren.

Bijdragen, steunen en meedoen

World Bitless Association

Op diverse manieren kun jij je een steentje bijdragen aan het werk van de WBA.

Je kunt Bitloos Ambassadeur worden en in aanmerking komen voor de Why Not Bitless rozet. Aanmelden kan via de website van de WBA www.worldbitlessassociation.org.

Je kunt lid worden van het online platform van de WBA. Aanmelden kan via deze pagina op de website van de WBA.

Like de Facebookpagina van Bitloos Paardrijden en die van de World Bitless Association.