bitloos paardrijden petra mensink PMC bitloos hoofdstel cursus les

Bitloos Paardrijden

Artikelen & blogs - Onderzoeken - Overig leesvoer


Mondzweren bij paarden

Onderzoek bij Zweedse paarden naar de veelvuldigheid van orale ulceratie (mondzweren, aften) bij paarden bereden met bit en bij onbereden paarden.

Zweren van het zachte weefsel in de paardenmond zijn algemeen voorkomende aandoeningen bij paarden, maar het was tot dan toe onduidelijk of deze veelvuldigheid is toegenomen door het paardrijden met een bit.

mondzweren paard trauma mond bit schade

Onderzoeken van de mond werden uitgevoerd op 113 paarden en pony's, die allemaal routinematige gebitsbehandelingen hadden ondergaan. Zij werden in vier groepen verdeeld, afhankelijk van wanneer zij voor het laatst met een bit waren bereden. De onderverdeling was als volgt:

groep 1 - een willekeurig geselecteerde groep van bereden paarden;
groep 2 - een groep paarden die na een periode van 5 weken weiderust werd onderzocht;
groep 3 - groep 2, gevolgd door 7 weken van het berijden met een bit;
groep 4 - zogende merries die minstens 11 maanden niet waren bereden.

Het letsel van de lippen en van het intraorale zachte weefsel werden geregistreerd bij zeven vooraf bepaalde plaatsen, met letsels gerangschikt als zijnde groot of klein, acuut of chronisch.

De onderzoeken toonden aan dat de paarden die op dat moment met een bit werden bereden een significant hogere veelvuldigheid aan grote en acute mondzweren hadden tegenover (op de binnenkant van de kaak) de eerste molaren *) en in de mondhoeken, in vergelijking tot paarden die op dat moment niet werden bereden.
*) maxillary Triadan 06 teeth = nr. 106-206-306-406; zie deze afbeelding.

Men concludeerde dat het gebruik van een bit mondzweren kan verzoorzaken, zelfs bij paarden die regelmatig gebitsonderhoud ondergaan.
Men stelt voor dat de wijze van optomen en rijden en ook dat de gebitsbehandelingen individueel voor elk paard zouden moeten worden aangepast.

Het oorspronkelijke artikel is te vinden via deze link en dateert van september 2008.

Meer onderzoeken vind je hier


Deze samenvatting is een artikel van Bitloos Paardrijden.
Vertaald door Petra Mensink, d.d. 16 oktober 2009.
Copyright ©2009 Bitloos Paardrijden, all rights reserved.