bitloos paardrijden pmc petra mensink zonder bit hoofdstel

Webshop Bitloos Paardrijden

PMC hoofdstellen - Online Academy - Keuze maken


PMC multibridles vs Rambo Micklem multibridle

De PMC Crodola en Fiaterre zijn bitloze multibridles die als 2 of 3 systemen te gebruiken zijn.
Dankzij de brede en zacht gepadded neusriem, het zachte kopstuk en de juiste maatvoering en pasvorm zijn het de meest vriendelijke multibridles die verkrijgbaar zijn.

De verschillen tussen de PMC multibridles en de Rambo Micklem Multibridle:

 • Positie van de ringen
  • De ringen bij de Micklem zitten veel te ver naar voren op de neus. Hierdoor is er nauwelijks tot geen release, komen de teugelhulpen trager door en is er snel kans op schuiven en dus ruis in de hulpen & communicatie.
  • De ringen van de PMC multibridles zitten op de juiste positie, namelijk verder naar achteren, boven of onder/achter de mondspleet. Dit zorgt voor een optimale release, duidelijke teugelhulpen & communicatue en een stabiele ligging.
 • Bithoofdstel - bitloos hoofdstel
  • De Micklem is een bithoofdstel waar het bit af kan. Dit maakt het echter niet meteen geschikt als bitloos hoofdstel.
  • Er kan geen bit aan de PMC multibridles bevestigd worden; de PMC multibridles zijn hoe dan ook bitloze en dus paardvriendelijke optomingen.
 • D-ringen
  • De Rambo Micklem heeft 1 ring op de neusriem. Hierdoor ben je beperkt in de kaptoomfunctie voor het trainen vanaf de grond.
  • De PMC multibridles hebben 3 D-ringen op de neusriem en kunnen optimaal als kaptoom gebruikt worden.
 • Neusriem
  • De neusriem van de Micklem is smal, dun en hard, en heeft daardoor een strenge/scherpe inwerking.
  • De neusriem van de PMC multibridles is breed en zacht & dik gepadded, wat zorgt door een optimale drukverdeling en een zeer paardvriendelijke inwerking.
 • De PMC multibridles zorgen voor de juiste ligging op de neusbrug en een vrije ligging van de infraorbitale holte, het kaakbot, de ooraanzet en het slaapbeen.

Kaakgekruiste werking

PMC multibridle ramblo micklem multi bridle

De O-ringen van het kaakgekruist systeem horen boven of onder de mondspleet te liggen, zoals de Crodola dat heeft. Hoe verder naar achteren, hoe optimaler de release.
De Micklem heeft D-ringen die te ver naar voren op de neus liggen. Hierdoor moeten de kaakriemen een grote afstand afleggen om te kunnen releasen ('lossen') en daarom is de release erg traag oftewel slecht.
Ook heeft de Micklem brede kaakriemen en kleine D-ringen, en dat maakt hem ongeschikt om als kaakgekruist systeem te gebruiken.

Sidepull

PMC multibridle ramblo micklem multi bridle

Dezelfde D-ringen zitten ook voor de sidepullwerking bij de Micklem te ver naar voren op de neus. De teugelhulpen komen dan van bovenaf aan weerszijden van de neusbrug door, wat zorgt voor onduidelijkheid en vertraging van de hulpen (ruis).
De ringen van de sidepull (zoals bij de PMC Crodola en Fiaterre) horen boven of onder de mondspleet te liggen voor een optimale teugelvoering.

Kingekruiste werking

PMC multibridle ramblo micklem multi bridle

Deze is bij allevier niet aanwezig, ook bij de Micklem niet. Bij de Micklem kan wel een bandje onder de kin (scawbridge systeem), maar dat is één horizontaal bandje zonder release (maar met stropwerking) in plaats van twee kruislingse bandjes met release.

PMC multibridles

Meer info over de multibridles Crodola en Fiaterre vind je in de webshop.