bitloos paardrijden petra mensink PMC bitloos hoofdstel cursus les

Bitloos Paardrijden

Artikelen & blogs - Onderzoeken - Overig leesvoer


De impact van het bit op de paardenmond

Een klinische veldstudie bij 120 paarden, door Joke Rijckaert

Academiejaar 2012 - 2013, onderzoek in het kader van de Masterproef

Dit is het betreffende onderzoek en hier op de website van Universiteit Gent.

Samenvatting

In deze studie werd geprobeerd de invloed van het bit op het ontstaan en de evolutie van letsels in en rond de paardenmond na te gaan en werd er gezocht naar mogelijke risicofactoren. Hiervoor werden 120 paarden onderzocht, eenmaal voor het rijden en eenmaal na het rijden.
Bij 83,3% van de paarden werden reeds voor het rijden letsels in en rond de mond aangetroffen. Deze letsels waren in de meeste gevallen mild, maar toch werden bij sommige dieren vrij ernstige verwondingen gezien. Bij 23,3% van de paarden werden na het rijden veranderingen ten opzichte van het eerste onderzoek opgemerkt. Iets meer dan de helft hiervan waren bestaande letsels die verergerd waren gedurende het rijden, de rest waren volledig nieuwe letsels. Van de paarden die voor het rijden nog helemaal geen letsels hadden, hadden er 2 letsels opgelopen gedurende het rijden waardoor er na beide onderzoeken nog 18 paarden (15,0%) overbleven zonder letsels in en rond de mond.
Trensbitten lijken minder letsels te veroorzaken dan een ophaaltrens of een pessoabit, waarbij binnen de trensbitten vooral de dubbel gebroken varianten goed scoren. Daarnaast werd vastgesteld dat paarden frequenter letsels oplopen naarmate zij het bit minder goed accepteren en minder frequent wanneer zij goed schuimen met een bit in de mond.
Verder viel op dat springpaarden meer acute en vaker ernstiger letsels vertonen dan dressuurpaarden en dat de frequentie van veel letsels toeneemt met het niveau en het aantal uren training per week. Ook het gebruik van een martingaal leek het ontstaan van letsels in de hand te werken.
Bij paarden ouder dan 15 jaar werden bijna geen letsels teruggevonden terwijl deze bij de paarden jonger dan 15 jaar vaak talrijk aanwezig waren. Ook rustige paarden hadden minder problemen dan hun actieve of hevige soortgenoten.
Tot slot viel op dat er bij de paarden van beginnende ruiters veel lagere frequenties aan letsels teruggevonden werden dan bij de paarden van meer ervaren ruiters.

Screenshots van foto's uit het onderzoek:

bitloos kennis advies hulp les

Wat mij onder andere opviel uit het onderzoek

  • De opvallendste feiten zijn dat de paarden zonder letsels gemiddeld minder uren per week gereden worden en op lager niveau. Bovendien zijn deze paarden gemiddeld iets ouder en hun ruiters hebben minder ervaring dan de ruiters van de paarden die wel letsels hadden.
  • Wanneer gekeken werd naar het aantal jaren ervaring van de betrokken ruiters bleek dat er een toename in frequentie van negatief geëvolueerde letsels bestond met toename van het aantal jaren ervaring van de ruiter.
  • Wanneer de hoeveelheid stress waarmee de ruiter te kampen heeft op de dag van de wedstrijd in verband gebracht werd met de letsels die reeds voor het rijden aanwezig waren, viel vooral op dat ruiters met negatieve stress duidelijk meer schuurletsels (15,0% t.o.v. 4,9% en 2,6% bij kalme ruiters en deze met positieve stress) en meer letsels van de slijmvliezen (5,0% versus 0,0% en 2,6% bij kalme ruiters en ruiters met positieve stress) hadden.
  • Het gebruik van hulpteugels, meer bepaald een martingaal bij het springen (met de andere hulpteugels werd niet gereden op de dag van het onderzoek), heeft wel een duidelijke invloed op de letsels na het rijden (figuur 17). De helende letsels werden duidelijk vaker beschadigd en er ontstonden meer nieuwe, acute letsels wanneer er voor een martingaal geopteerd werd.
  • En: De opvallendste vaststelling na deze veldstudie is dat er zeer frequent letsels voorkomen die veroorzaakt worden door het bit.

bitloos kennis advies hulp les

Conclusie

Uit deze studie blijk dat er zeer veel verschillende letsels voorkomen die veroorzaakt worden door het bit en dat deze letsels bij elk type bit teruggevonden worden. Bepaalde bitten zullen waarschijnlijk sneller bepaalde letsels veroorzaken dan andere, maar de verschillen zijn niet heel groot.
Bovendien werd vastgesteld dat ruiters niet altijd bewust zijn van het voorkomen en/of veroorzaken van letsels tijdens het rijden.
De juiste keuze bit en het oordeelkundig gebruik van het bit tijdens het rijden moeten in staat zijn om veel leed te voorkomen.

Utopie

De laatste zin uit de conclusie is helaas een utopie. Geen enkel bit en geen enkele ruiter die met het bit rijdt, zal leed bij het paard kunnen voorkomen. Het bit richt hoe dan ook schade aan en is altijd pijnlijk en beangstigend voor het paard. Leed is enkel te voorkomen door géén bit te gebruiken.

In dit onderzoek is verder alleen gekeken naar letsel in, van en ter hoogte van de mondhoeken (depigmentatie, kloofjes, schilfers, vereelting en schuurletsels), de lagen (asymmetrie door de druk van het bit) en het slijmvlies (verwondingen).
Er is blijkbaar niet gekeken naar onder andere de tong, het verhemelte en de voorste kiezen, en ook zijn er geen analyses verricht op blokkades in bijvoorbeeld het TMJ gebied, nek en tongbeen of elders in het lichaam als gevolg van het bitgebruik.
Een bit hoort niet in de paardenmond thuis. Er is geen enkele rechtvaardiging om dit edele diersoort het geweld van een bit aan te doen.

Ook interessant

Dit is het betreffende onderzoek en hier op de website van Universiteit Gent.


De impact van het bit op de paardenmond is een blog van Bitloos Paardrijden.
Onderzoek van Joke Rijckaert, in dit blog opgenomen door Petra Mensink, d.d. 10 februari 2019.
Copyright ©2019 Bitloos Paardrijden, all rights reserved.