bitloos paardrijden petra mensink PMC bitloos hoofdstel cursus les

Bitloos Paardrijden

Artikelen & blogs - Onderzoeken - Overig leesvoer


Meer druk op het bit:
onderzoekers praten over een significant paardenwelzijnsprobleem

ademhaling paard mond open druk op de tong

Bitten kunnen het ademhalingsmechanisme bij paarden verstoren

Onderzoekers David Mellor en Ngaio Beausoleil onderzoeken wat zij beschrijven als ademhaling, kortademigheid en hoofdstellen in hun brede beoordeling van het welzijn van paarden tijdens de training.
Het tweetal van de Massey University in Nieuw-Zeeland zei dat paarden duidelijke tekenen vertoonden van afkeer van het bit in hun mond, variŽrend van mild irriterend tot zeer pijnlijk.

"Dit is op zichzelf een belangrijk probleem voor dierenwelzijn dat moet worden aangepakt", schreven ze in het tijdschrift Animals.

"Een ander belangrijk punt is dat bitten de onderdruk (zuigkracht) in de oropharynx (het midden van de keel) verstoren. Deze onderdruk voorkomt dat het zachte gehemelte omhoog kan komen en voorkomt tevens dat de nasopharynx (het bovenste deel van de keel achter de neus) belemmerd wordt". (Noot: Deze onderdruk in de keel is dus nodig, en wordt verstoord door de aanwezigheid van het bit.)

ademhaling paard mond open druk op de tong

Ongewenste ademhalingsverstoringen en slechte atletische prestaties als gevolg hiervan, evenals andere obstructies, waren goed vastgesteld. En zij wezen op de waarneming dat de paarden significante aanvallen van kortademigheid ervaren.

"Bitloos hoofdstelgebruik kan dergelijke effecten verminderen of elimineren". Ze merkten wel op dat directe vergelijkingen van de hart- en ademhalingsdynamiek en de mate van ademhalingseffecten bij paarden die met en zonder bit getraind worden, niet waren uitgevoerd. En ze vinden dat deze onderzoeken wel uitgevoerd zouden moeten worden.

Het tweetal, wiens review geciteeerd is in 164 wetenschappelijke artikelen, zei dat paarden superieure atletische capaciteiten hebben, grotendeels vanwege hun uitzonderlijke hart- en ademhalingsdynamiek tijdens inspanning.
Dit is van bijzonder belang voor het potentieel van paarden, vooral wanneer hun atletische prestaties worden verminderd door een verstoorde ademhalingsfunctie.
De kans op kortademigheid bij paarden, die gewoonlijk met een bit werden bereden, moest echter nog in detail worden geŽvalueerd.

Paarden vertoonden tijdens inspanning fysiologische reacties die aangaven dat vrijwel alle organen erbij betrokken zijn.
"Maximale atletische prestaties zijn daarom kwetsbaar voor factoren die deze functionele capaciteiten belemmeren. En een dergelijke belemmering kan ook leiden tot paarden die onaangename ademhalingssensaties, oftewel kortademigheid, ervaren."

De onderzoekers bestudeerden de bestaande literatuur over de hart- en ademhalingsfysiologie van paarden en hun atletische prestaties om het potentieel voor verschillende soorten kortademigheid bij het trainen van paarden te evalueren.
Ze onderzochten ook de invloed van rijtechnische factoren zoals teugel- en bitgebruik van de ademhalingspathologie op de waarschijnlijkheid en intensiteit van kortademigheid tijdens de training optreden.
Ze zeiden dat bij bereden paarden de teugelvoering die de hoek tussen de kaak en de halswervels (de 'kaakhoek') verkleint, en de omstandigheden die de nasofarynx en/of het strottenhoofd gedeeltelijk belemmeren, de luchtstroom in de bovenste luchtwegen verminderde. Dit leidde tot verhoogde weerstand.

Drukveranderingen

ademhaling paard mond open druk op de tong

Geassocieerde veranderingen van de bovenste luchtwegdruk, doorgegeven aan de onderste luchtwegen, kunnen de weerstand van de luchtstroom in de onderste luchtwegen verhogen en de uitwisseling van zuurstof belemmeren.
Andere mogelijke gevolgen waren:
- verlagingen van het ademhalingsminuutvolume (nasofaryngeale luchtstroom),
- een verslechtering van de bloedzuurstofniveaus,
- koolstofdioxidebehoud en
- abnormale zuurgraad van het bloed die vaak wordt waargenomen bij gezonde paarden tijdens zware inspanning.

"Deze en andere factoren zijn betrokken bij bereden paarden die deze drie vormen van kortademigheid ervaren:
- onplezierige ademhalingsinspanning,
- ademnood en
- beklemd gevoel op de borst
die ontstaan wanneer er een discrepantie is tussen een verhoogde ademhalingsbehoefte en de adequaatheid van de ademhalingsrespons."

"Het is niet bekend in welke mate, of in het geheel, dergelijke discrepanties zouden optreden bij paarden die niet gehinderd worden in die geforceerde hoofd-hals-houding of door pathofysiologische veranderingen op elk niveau van de luchtwegen."
Echter, verschillende combinaties van de drie typen kortademigheid leken veel vaker voor te komen wanneer fysiologische problemen de maximale atletische prestaties aanzienlijk verminderden.

Ze merkten op dat het maximale zuurstofverbruik van verschillende rassen renpaarden bij piekbelasting ongeveer 40 keer groter was dan de waarden in rust.
"Dit is veel groter dan de 6- tot 8-voudige toename die wordt waargenomen in het menselijk lichaam van getrainde atleten en de 10-voudige toename die wordt waargenomen bij sommige andere zoogdieren."
De nasofaryngeale luchtstroom die nodig is om te voldoen aan deze maximale zuurstofbehoefte bij paarden is ongeveer 1800 tot 2000 liter per minuut, wat 25 tot 27 keer groter is dan de rustwaarde.

Het bereiken van dergelijke hoge luchtstromen vormde een significante fysiologische uitdaging, en werd bemoeilijkt door vernauwing van de nasopharynx, strottenhoofd en/of luchtpijp verhoogde stromingsweerstand.
Onderzoek heeft aangetoond dat bij het trainen van paarden de nasofarynx, het strottenhoofd en de luchtpijp ongeveer 95% bijdroegen aan de weerstand van de luchtstroom tijdens het inademen en ongeveer 45% tijdens de uitademing.

Hoofd-hals-positie

ademhaling paard mond open druk op de tong

De hoofd-hals-positie (de 'kaakhoek') was ook een belangrijke bepalende factor voor de weerstand van de luchtstroom.
Tijdens het galopperen kan een paard zijn hoofd en nek uitstrekken naar een hoek van 120 - 130 graden, waardoor de nasopharynx wordt rechtgezet en verbreed en de nasofaryngeale luchtstroomweerstand wordt verminderd.
Wanneer het paard daarentegen met stevig teugelcontact wordt gereden, kunnen de nasale luchtwegen van het paard bijna verticaal ten opzichte van de grond komen, waardoor de hoek van de nasofaryngeale luchtweg toeneemt, het dwarsdoorsnedeoppervlak kleiner wordt en de luchtstroom op dat punt aanzienlijk wordt belemmerd.

"In het extreme voorbeeld van de hyperflexie, LDR en Rollkur is het dwarsdoorsnede-oppervlak van de larynxopening ook aanzienlijk verkleind. Zoals verwacht, vergroten beide reducties de inspiratoire luchtstromingsweerstand onevenredig.
"Verschillende onderzoeken tonen aan dat het in stand houden van kleine kaakhoeken door te hoge spanning ook een reeks dynamische aandoeningen van de bovenste luchtwegen kan veroorzaken of verergeren."

Mellor en Beausoleil merkten op dat rond 2300 voor Christus bitten werden geÔntroduceerd.
"Het bit is een potentiŽle bron van aanzienlijk ongemak voor het paard, omdat de genoemde weefsels van de mond extreem gevoelig zijn voor mechanische stimulatie. Deze verklaring wordt gestaafd door duidelijk gedragsmatig bewijs dat paarden een aversie hebben tegen het bit, evenals door overtuigend bewijs van onderzoeken van paardenskeletten waarbij langdurige bit-toegebrachte mondblessures zijn gevonden die pijn zouden veroorzaken." Dergelijke kenmerken waren afwezig of hadden een veel lagere prevalentie bij wilde paarden.

Ervaren ruiters waren zich goed bewust van de mondgevoeligheid.
"Zelfs vandaag de dag wint de wens om controle uit te oefenen over paarden het van de zorgen over de schade die kan worden aangericht door het gebruik van diverse bitten die zijn ontworpen om een dermate hoge druk uit te oefenen dat ze aanzienlijk pijninducerend letsel aan de weke delen te veroorzaken."
Het gebruik van dergelijke bitten werd in toenemende mate beschouwd als inhumaan, mishandeling en, als ze getest zouden zijn, waarschijnlijk illegaal zouden zijn.
"Natuurlijk, ook eenvoudige bitten die vriendelijk worden gebruikt, bijvoorbeeld de trens, kunnen bij onbekwaam/ondeskundig gebruik of met kwaadaardige bedoelingen aanzienlijke verwondingen en pijn veroorzaken."

Het tweetal onderzocht de functie van een gesloten mond bij het trainen van paarden.
Ze zeiden dat wanneer de mond en lippen volledig gesloten zijn, dit deel uitmaakt van het mechanisme dat bijdraagt aan het genereren en handhaven van onderdruk in de oropharynx (het midden van de keel).
Na het slikken hield deze onderdruk het zachte gehemelte stevig tegen de onbeweeglijke aanzet van de tong, waardoor een meer open luchtweg werd behouden.
"Het voorkomt instabiliteit van de huig en een daarmee gepaard gaande toename van de luchtstromingen, wat normaal gesproken alleen optreedt bij geforceerde krachtige uitademingsuitwijkingen bij hoge ademhalingsminuutvolumes. De voordelen van de effecten van dergelijke ademhaling zijn overduidelijk."

Hoe dan ook, de aanwezigheid van een bit belemmerde het volledig kunnen sluiten van de lippen waardoor de benodigde onderdruk in de mond niet kon afnemen, waardoor het zachte gehemelte werd gedestabiliseerd en de weerstand tegen luchtstroom en de negatieve inademingsdruk toenam.
Teugelgebruik dat aanmerkelijk de kaakhoek verkleint, verergerde deze effecten door het dwarsdoorsnedegebied van de nasopharynx nabij het strottenhoofd te verkleinen.

Mellor en Beausoleil zijn adjunct-directeuren van de Animal Welfare Science and Bioethics Centre aan Massey University.

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op www.horsetalk.co.nz en de originele tekst en bovenstaande afbeeldingen op www.mdpi.com.

Ook interessant


Dit artikel is een vertaling van Bitloos Paardrijden.
Vertaler: Petra Mensink d.d. 19 juni 2019.
Copyright ©2019 Bitloos Paardrijden, all rights reserved.